| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • Finally, you can manage your Google Docs, uploads, and email attachments (plus Dropbox and Slack files) in one convenient place. Claim a free account, and in less than 2 minutes, Dokkio (from the makers of PBworks) can automatically organize your content for you.

View
 

Selvevaluering - direktør Sveinung Skule svarer på kritikken af evalueringsudkastet 2012

Page history last edited by Claus Emmeche 9 years ago

Nedenfor følger svar fra direktør Sveinung Skule på omtalen i Dagbladet Information af kritikken af udkastet til evaluering af den danske BFI, den bibliometriske forskningsindikator; samt vedhæftet korrespondance. 

       (Note vedr. omtalen i Information: Den 18/6-2012 følger Dagbladet Information op på kritikken (fremsat i flere kommentarer på bloggen Forskingsfrihed? (her) af Gunnar Sivertsens påståede inhabilitet som forfatter til evalueringsrapport-udkastet fra ministeriet (SVU)) med to artikler: "Forskere: Inhabil konsulent har blinde pletter" og "Evalueringsrapport kritiseres for at være politisk bestillingsarbejde"; se også avisens forsidehenvisning (her). Også fagbladet FORSKERforum omtaler sagen på deres hjemmeside, d.d. (her). Den 19/6-2012 følger Information op med lederen "Selvevaluering" (her). Kronologisk nyhedsoversigt vedr. indikator-arbejdet kan ses her). Denne sides materiale vedrører dette indlæg på bloggen Forskningsfrihed?http://professorvaelde.blogspot.dk/2012/06/nifu-direktr-svarer-pa-kritik-af.html


 

Fra: Gunnar Sivertsen <gunnar.sivertsenSNABELAnifu.no>

Emne: Debatindlæg til Information

Dato: 20. jun. 2012 16.22.25 CEST

Til: "emmecheSNABELAnbi.dk" <emmecheSNABELAnbi.dk>,

Cc: Sveinung Skule <sveinung.skuleSNABELAnifu.no>

 

Kjære Claus Emmeche,

 

Etter avtale med min direktør Sveinung Skule vedlegger jeg hans korrespondanse med avisen Information. Det siste svaret fra Information (vedlegg 3) innebærer at kontakten med avisen har opphørt fra NIFUs side. I stedet ber Sveinung Skule meg om å spørre deg om du vil publisere innholdet i vedleggene (dvs. både korrespondansen med avisen og selve debattinnlegget) på bloggen Forskningsfrihed? Du vil forstå hvorfor når du ser innholdet.

 

Med vennlig hilsen

 

Gunnar Sivertsen

 

vedhæftet:  (se disse nedenfor)

Postbilag.eml (29 KB)  

Postbilag.eml (7 KB)

Postbilag.eml (3 KB)  


Postbilag.eml (29 KB)  

 

Fra: Sveinung Skule <sveinung.skuleSNABELAnifu.no>

Emne: Debatindlæg fra NIFU om evaluering av pointsystemet for forskning

Dato: 19. jun. 2012 13.55.20 CEST

Til: "debatSNABELAinformation.dk" <debatSNABELAinformation.dk>

Cc: "emroSNABELAinformation.dk" <emroSNABELAinformation.dk>

 

Til debattredaktøren

 

Jeg ber om Information publiserer vedlagte debattinnlegg i trykutgaven, som svar på de kritiske artikler avisen har hatt på trykk om NIFUs evaluering av det danske pointsystemet for forskning, og som i betydelig grad rammer oss som institusjon.

 

 

Med vennlig hilsen / Yours sincerely

 

Sveinung Skule / NIFU

Direktør / Director

+47 22 59 51 10 (00) / +47 92 06 92 19 (m)

 

Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning

Nordic Institute for Studies in Innovation, Research and Education

 

www.nifu.no

 

Vedhæftet: 

Selvevaluering.docx (15 KB) 


Selvevaluering.docx (15 KB)  

 

Selvevaluering?

 

Sveinung Skule, direktør, NIFU

 

Informations store overskrift på forsiden i mandags var: «Inhabil konsulent evaluerer omstridt pointsystem». Den omtalte person, Gunnar Sivertsen, er forsker ved Nordisk institut for studier af innovation, forskning og uddannelse (NIFU) i Oslo, hvor undertegnede er direktør.

Påstanden om Sivertsens inhabilitet fremkommer i forbindelse med, at han er hovedforfatter af rapporten «Evaluering af den bibliometriske forskningsindikator», som NIFU har udarbejdet for Uddannelsesministeriet i Danmark.

Grundlaget for overskriftens påstand er at avisen har interviewet tre personer som siger at Sivertsen «har været med til at sælge» indikatormodellen til Danmark, at han har «en økonomisk interesse» i, at den videreføres, og at rapporten dertil kan «mistænkes for at være et politisk bestillingsværk».

NIFU fik ikke anledning til at udtale sig om disse påstande. Men det sker her:

NIFU er ikke et kommercielt foretagende, men et selvstændigt, non-profit, samfundsvidenskabeligt forskningsinstitut med basismidler fra Norges forskningsråd. Vi ville ikke have den samme tillid hos europæiske myndigheder og i europæiske forskningsmiljøer som vi har i dag, hvis vi lavede politiske bestillingsværker eller optrådte som konsulenter med påholden pen. Vores forskere har desuden fast løn og har derfor ingen personlig økonomisk fordel af vores kontrakter.

Den bibliometriske forskningsindikator har heller aldrig været til salg. Som det fremgår af den nye rapport, er denne indikatormodel først udarbejdet i et samarbejde mellem universiteterne og forskningsmyndighederne i Norge. Derefter er der udarbejdet en lignende model i et samarbejde mellem universiteterne og forskningsmyndighederne i Danmark. På vegne af NIFU har Sivertsen været rådgiver i begge sammenhænge. Disse roller er omtalt i rapporten. Rapporten er ingen evaluering af Sivertsens eget arbejde. Den er et grundlag for at vurdere og diskutere indikatoren, herunder problemerne og konflikterne omkring den, efter tre år.  

På denne baggrund opfordrer jeg Information til i et kort svar at vurdere sit grundlag for overskriften på mandagens forside, som jo kan have konsekvenser for NIFUs relationer i Danmark. Dertil ville det være fint, hvis avisen kunne omtale rapporten, ikke kun dens forfatter. Tirsdagens lederartikel (”Selvevaluering”) viser at redaktionen endnu ikke har læst den.

 


Postbilag.eml (7 KB)

 

Fra: Sveinung Skule <sveinung.skuleSNABELAnifu.no>

Emne: VS: SV: Debatindlæg fra NIFU om evaluering av pointsystemet for forskning

Dato: 19. jun. 2012 16.18.36 CEST

Til: Gunnar Sivertsen <gunnar.sivertsenSNABELAnifu.no>

 

 

-----Opprinnelig melding-----

Fra: Emil Rottbøll [mailto:emil_rottboellSNABELAinformation.dk]

Sendt: 19. juni 2012 15:58

Til: Sveinung Skule

Kopi: debatSNABELAinformation.dk

Emne: Re: SV: Debatindlæg fra NIFU om evaluering av pointsystemet for forskning

 

Kære Sveinung Skule

 

Mit svar var ikke avisens svar på debatindlægget. Jeg forventer, at debatredaktionen tager kontakt til dig.

Jeg tillod mig blot at skrive til dig direkte, at jeg mener, at de kritiserede har haft mulighed for at svare.

 

Gunnar Sivertsen foreslog, at jeg også ringede til dig, men han bad mig ikke om det. Det fravalgte jeg, fordi jeg som sagt fandt det mere relevant, at Uddannelsesministeriet og Gunnar Sivertsen selv svarede på kritikken.

 

Mvh. Emil Rottbøll

 

Sveinung Skule <sveinung.skuleSNABELAnifu.no> writes:

Kjære Emil Rottbøll

 

NIFU som institusjon er ansvarlig for all vår forskning og alle

rapporter vi utgir. Se den aktuelle rapportens forord. Se også tredje

avsnitt s. 15 i den aktuelle rapport. Se våre øvrige rapporter her:

http://www.nifu.no/Norway/SitePages/CustomSearch.aspx?ItemId=2043&ListI

d=3074294f-5cf7-4988-b2da-72ceaa435ff1

.

 

På samme måte er Dagbladet Information og ikke kun du ansvarlig for

hvilke påstander dere bringer i en overskrift på avisens førsteside.

En direkte påstand om inhabilitet er alvorlig for vårt institutt. Så

langt jeg har forstått ba Gunnar Sivertsen om at du tok kontakt med

meg, nettopp fordi det er meg som signerte kontrakten med

Uddannelsesministeriet og er juridisk ansvarlig.

 

Jeg henviser til retten til offentlig gjensvar og ber om at avisen ikke

besvarer vårt debattinnlegg i en privat epost, men lar det komme i den

trykte utgaven. Jeg vil gjerne ha en bekreftelse på at avisen vil

trykke mitt gjensvar.

 

 

Med vennlig hilsen / Yours sincerely

 

Sveinung Skule / NIFU

Direktør / Director

+47 22 59 51 10 (00) / +47 92 06 92 19 (m)

 

Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning 

Nordic Institute for Studies in Innovation, Research and Education 

www.nifu.no

 

 

-----Opprinnelig melding-----

Fra: Emil Rottbøll [mailto:emil_rottboellSNABELAinformation.dk]

Sendt: 19. juni 2012 14:39

Til: Sveinung Skule

Kopi: debatSNABELAinformation.dk

Emne: Re: Debatindlæg fra NIFU om evaluering av pointsystemet for

forskning

 

Kære Sveinung Skule

 

Jeg kan med forundring læse i dit debatindlæg, at du ikke mener, NIFU

har haft lejlighed til at udtale sig om de påstande, der fremføres i

artiklerne. Gunnar Sivertsen har da netop haft mulighed for at svare på

kritikken, og han er blevet omfattende citeret i artiklerne. Han fik

endda lov at præcisere et af sine citater på mail, inden artiklerne

blev trykt.

 

Det er Gunnar Sivertsen og Styrelsen for Videregående Uddannelser og

Uddannelsesstøtte, der direkte er genstand for kildernes kritik. Derfor

er det også dem, som svarer på kritikken.

 

Men det forunderlige er, at du mener, at når Gunnar Sivertsen laver en

evaluering, så er det ikke hans men NIFU's arbejde. Men når Gunnar

Sivertsen udtaler sig om samme, så er NIFU ikke blevet hørt?

 

Mvh.

Emil Rottbøll

Journalist

Dagbladet Information / Danish Daily Information www.information.dk Tel.

+45 3369 6162 emroSNABELAinformation.dk

 

 

Sveinung Skule <sveinung.skuleSNABELAnifu.no> writes:

Til debattredaktøren

 

Jeg ber om Information publiserer vedlagte debattinnlegg i

trykutgaven, som svar på de kritiske artikler avisen har hatt på trykk

om NIFUs evaluering av det danske pointsystemet for forskning, og som

i betydelig grad rammer oss som institusjon.

 

Med vennlig hilsen / Yours sincerely

 

Sveinung Skule / NIFU

Direktør / Director 

+47 22 59 51 10 (00) / +47 92 06 92 19 (m)

 

Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning

Nordic Institute for Studies in Innovation, Research and Education 

[ http://www.nifu.no ]www.nifu.no

 


Postbilag.eml (3 KB) 

 

Fra: Sveinung Skule <sveinung.skuleSNABELAnifu.no>

Emne: VS: Debatindlæg fra NIFU om evaluering av pointsystemet for forskning

Dato: 20. jun. 2012 15.32.56 CEST

Til: Gunnar Sivertsen <gunnar.sivertsenSNABELAnifu.no>

 

-----Opprinnelig melding-----

Fra: debat [mailto:debatSNABELAinformation.dk]

Sendt: 20. juni 2012 14:32

Til: Sveinung Skule

Kopi: Emil Rottbøll

Emne: Re: Debatindlæg fra NIFU om evaluering av pointsystemet for forskning

 

Kære Sveinung Skule

 

Tak for dit indlæg, som du har sendt til Information. Hvis vi skal overveje, om vi kan optage det i avisen, er vi nødt til at bede dig forkorte det til 1000 anslag inkl. mellemrum.

 

Med venlig hilsen

 

Debatvært Espen Fyhrie

Dagbladet Information

St. Kongensgade 40 C, 1264 Kbh K

debatSNABELAinformation.dk

 

Til debattredaktøren

 

Jeg ber om Information publiserer vedlagte debattinnlegg i trykutgaven,

som svar på de kritiske artikler avisen har hatt på trykk om NIFUs

evaluering av det danske pointsystemet for forskning, og som i

betydelig grad rammer oss som institusjon.

 

Med vennlig hilsen / Yours sincerely

 

Sveinung Skule / NIFU

Direktør / Director

+47 22 59 51 10 (00) / +47 92 06 92 19 (m)

 

Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning 

Nordic Institute for Studies in Innovation, Research and Education  

[ http://www.nifu.no ]www.nifu.no

 


 

 

 

 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.